O společnosti

Firma Jan Poukar byla založena v roce 1991 se zaměřením na prodej náhradních dílů na automobily, autobusy a vleky tuzemské výroby. V rámci nedostačujících prostor si v roce 1992 pronajala prostory nové, u tehdejší společnosti Silnice a. s. Jihlava (dnešní Colas a. s.). V témže roce rozšířila firmu o pobočku v Ústí nad Orlicí a v dalších letech vznikla pobočka v Havlíčkově Brodě. Během dalšího fungování firmy došlo opět na stěhování centrály, která se v roce 2005 přemístila do větších prostor v průmyslovém areálu společnosti Patrol v Jihlavě. V posledních letech se společnost čím dál víc zaměřuje na trh ve Středočeském kraji a krajích s ním sousedících.

Společnost se orientuje na prodej náhradních dílů na nákladní vozy od renomovaných zahraničních i tuzemských výrobců, čímž je zajištěný poměr kvalita/cena zboží a služeb. Postupným úbytkem tuzemských značek nákladních vozidel a s přílivem značek zahraničních, se firma etabluje na tyto náhradní díly. Proto se celý sortiment rozrůstá o další stovky položek, které jsme schopni dodat okamžitě nebo v rozmezí 24 - 48 hodin.

Během roku 2011 firma Jan Poukar nastartovala změny, jejichž efekt by měl být patrný během následujících let. Jedná se především o připravovaný přechod z fyzické osoby na osobu právní s tím, že na trhu vznikne značka POUKARparts. Díky probíhající transformaci firmy začaly první změny především v centrále, kde došlo ke stavebním a konstrukčním úpravám prostorů pro zaměstnance a skladu. Díky absolutní připravenosti centrály bude zaopatřen cíl, který si klademe v následujícím roce. Začít naplno využívat našeho potenciálu a síly značky a jména i v kraji Vysočina, kde jsme do této chvíle spoléhaly pouze na již vybudované vztahy a nehledaly nové odběratele našich dílů. Za největší cíl v současné rozvojové strategii firmy vidíme stavbu vlastních kancelářských a skladových prostor. Tento cíl bychom rádi realizovali během následujících 5ti let.

POUKARparts Česká republika, stejně jako v minulosti tak i dnes klade velký důraz na kvalitu svých zaměstnanců. Stejně jako jiné firmy tak i ta naše vychází ze zásady, že zárukou úspěšného fungování firmy a jejího prosazování se na trhu je kvalitní a vzdělaný zaměstnanec.

Proto se naši zaměstnanci zúčastňují nejrůznější školení a seminářů, které jsou klíčové pro oblast práce, kterou vykonávají. Ze seminářů či školení, které proběhly v posledních letech můžeme zde uvést například : Seminář pro podporu prodeje na trhu, daňové a účetní semináře či pravidelné jazykové kurzy, kterých se naši zaměstnanci zúčastňovali.

Ve vedení společnosti POUKARparts Česká republika je zároveň i její majitel Jan Poukar. Pod sebou má obchodní a ekonomické oddělení. Vedoucí obchodního oddělení je Karel Zodl, který je nadřízeným pro 4 zaměstnance obchodního úseku a 2 obchodní zástupce. Ekonomické oddělení se skládá ze 3 navzájem nezávislých zaměstnanců.

kontaktujte nás

POUKARparts logo
Na Hranici 4966/33                      
586 01 Jihlava, Česká republika
IČO: 08793727, DIČ: CZ08793727
číslo účtu: 6351478329/0800
tel.: +420 567 310 077
tel.: +420 777 735 167
email: poukar@poukar.cz

Otevírací doba:
Po-Pá : 7:00 - 16:00